Czym są paliwowe brykiety:

Paliwowe brykiety są produktem tłoczenia odpadów drewna. Paliwowe brykiety są produkowane bez chemicznego wpływu po wysokich naciskach. W podstawie technologii produkcji drzewnych paliwowych brykietów leży proces tłoczenia rozdrobnionych suchych odpadów drewna (opiłki drewniane, drzazgi,kory).

briquettes brykety брикети ruf еко eco

Paliwowe brykiety lepsze za drwa

Drewniane paliwowe brykiety mają szeroki zakres stosowania i mogą być wykorzystywane dla wszystkich rodzajów palenisk, kotłów, doskonale płoną w kominach i piecach, grillach. Opakowywanie brykietów można wziąć ze sobą na przyrodę zamiast drew. Odwodnienie drewna wymaga znacznych kosztów energii jak przy prostym paleniu, gazyfikacji, tak i przy poprzednim suszeniu. Więc, energetyczne użycie pierwotnych rodzajów drzewnego paliwa (drew) ze względną wilgotnością 45%-60%, co w 1,8 − 3,5 razy obniża wartość opałową drewna. Wilgotność drewna paliwa ma istotny wpływ również na mechanizmy i efektywność procesów palenia się i wymiany ciepłej.

Ekologiczne wyniki użycia brykiet paliwowych

Odpady twardych części do komina: przy pracy na węglu obserwuje się dym szarego koloru, przy pracy na brykietach dym jest bezbarwny, przejrzysty. Odpady sadzy popiołu i drugich twardych części przy paleniu brykietów są praktycznie nieobecne. Ilość popiołu przy użyciu brykietów jest minimalna, oczyszczenie obszaru pod prętami rusztowymi wystarczy czynić jeden raz na dobę. Popiół można wykorzystać dla nawozu i odtleniania gruntu, w odróżnieniu od problemu z utylizacją leszu, który stwarza się przy użyciu węgla kamiennego.

Socjalne wyniki użycia brykietów paliwowych

Stosowanie paliwowych brykietów w znacznej mierze polepsza warunki pracy palaczy w porównaniu z pracy na węglu: nieobecnym jest węglowy kurz i brud; upraszcza się i ułatwia się wrzucanie paliwa do paleniska; zmniejsza się częstotliwość usunięcia leszu (który ma wysoką temperaturę spalenia i które wydziela gaz czadowy).