Przewagi paliwowych brykiet w porównaniu do innych rodzajów paliwa twardego

  • Wartość opałową brykietów 4,5 − 5,0 kWh / kg, czyli większa niż drew, i blisko do wartości opałowej pellet i niektórych rodzajów węgla.
  • Brykiety wymagają mniej miejsca dla magazynowania i przewozu: jedna euro paleta brykiet wagą 1 T (blisko 1m3) ekwiwalentna 3 − 4 m3 drew. Odpowiednio istotnie obniżają się koszty na transportowanie i przechowywanie paliwa.
  • Wygodne pakowanie (w zasadzie po 10 kg) pozwala wyładowywać i składać ich ręcznie w garażu, piwnicy i nawet w spiżarni czy na balkonie mieszkania.
  • Niska zawartość popiołu 0,5 1,0 po spalaniu brykiet paliwowych zostaje popiół, a nie węgiel, jak przy paleniu innych rodzajów paliwa twardego.
  • Odpady tlenku węgla do atmosfery przy spalaniu paliwowych brykiet jest minimalne.
  • W odróżnieniu od drew, brykiety nie potrzebują poprzedniego suszenia. Paliwowe brykiety płoną z minimalną ilością dymu, nie „strzelają” i nie iskrzą.
  • Trwałość spalania brykietów: w porównaniu do zwyczajnych drew podsadzkę do pieca można czynić w kilka razy rzadszej.
  • Stała temperatura na całej przestrzeni spalenia drzewnych brykietów (przy dużej trwałości spalania).
  • Brykietami, w odróżnieniu od pelet, można zamieniać inne rodzaje paliwa twardego (węgiel, drwa) bez odpowiedniej modernizacji kotłów i pieca.
  • Możliwość trwałego przechowywania brykietów bez pogorszenia ich jakościowych charakterystyk, negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze; polepszenie warunków pracy obsługi kotłowni.