Грін Енерджі Компані - виробник брикетів RUF

ТзОВ “Компанія Грін Енерджі” на ринку альтернативних джерел енергії з 2010 року.
На даний час дуже актуальна тема енергозбереження і, як наслідок, тема використання вторинної сировини. Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія Грін Енерджі” самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, керуючись завданнями засновника, попитом на вироблювану продукцію, виконувані роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства.

 ТзОВ “Компанія Грін Енерджі” створено з метою здійснення виробничо-господарської, підприємницької та комерційної діяльності в інтересах суспільства, одержання прибутку та задоволення на цій основі потреб засновника та членів трудового колективу.